Tisztelt Tagtársak!

Az őshonos magyar hidegvérű kancákra ez évben, 2017-ben is lehet támogatásra pályázni. A

részletekről az alábbiakban kívánom tájékoztatni Önöket:

A pályázati felhívás címe, elérhetősége, többek között: https://www.palyazat.gov.hu/vp-4- 1021-15-

a-vdett- shonos-s- veszlyeztetett-mezgazdasgi- llatfajtk-genetikai- llomnynak-in- situ-megrzse

Támogatás igénylője:

Az a természetes vagy jogi személy, aki a Nébih Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) a

kötelezettségvállalási időszak első napján, 2016. január 1-jén (2017. évi beadás esetén 2017. január 1-jén) az adott egyed tartójaként szerepel, azaz az általa tartott lovak egyedi, lóútlevélszám szerinti
bejelentését a Lótartási hely bejelentő lap – tartás kezdete című nyomtatványon a Nébih felé megtette, illetve rendelkezik a NÉBIH által záradékolt Támogatott szolgáltatások igénybevételére jogosító kérelemmel. ( Nyomtatványt a mellékletben letölthetik.)

Támogatható egyedek köre:
Az egyesület által törzskönyvezett, 2016. január 1-jén (2017. évi beadás esetén 2017. január 1-jén) 1
évet betöltött (2014. évi vagy korábbi születésű, 2017. évi beadás esetén 2015. évi vagy korábbi születésű) kancaivarú egyedek

Korábbi ciklusban részt vevő pályázókra vonatkozó információk:

 2010. és 2011. évi pályázók tartási kötelezettsége már lejárt, 2016. évi beadás lehetséges

 2012. évi pályázók tartási kötelezettsége 2016. december 31-én jár le, 2017. évi beadás

lehetséges

Támogatási összeg:

500 EUR/kanca/év (a támogatás Forintban kerül kifizetésre, az átváltási arány a kifizetési kérelem

benyújtási évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyama)

Határidők:

2016. évi támogatási kérelem beadás esetén

2017. évi támogatási kérelem beadás esetén

Támogatási kérelem beadása 2016. február 1-28. 2017. február 1-28.

Kötelezettségvállalási időszak 2016. január 1-2020. december 31. 2017. január 1-2021. december 31.

1. kifizetési kérelem beadása 2017. évi egységes kérelem benyújtási időszaka (várhatóan május hónap)

2018. évi egységes kérelem benyújtási időszaka (várhatóan május hónap)

A támogatás 5 éves kötelezettségvállalási időszakának szakmai feltételrendszere és adminisztratív kötelezettségei

Előírás Adminisztratív kötelezettség

A támogatási időszak végéig kancánként legalább egy, bármilyen ivarú csikó egyesületi szabályok szerinti jelöltetése és lóútlevelének kiváltása

Csikó lóútlevelének megléte

Tenyésztési program szerinti adatszolgáltatási kötelezettségek határidőre történő teljesítése

 Tárgyévi állományjelentés beküldése az egyesületnek

 Tárgyévi párosítási terv beküldése az egyesületnek

 Tárgyévi ellésbejelentés beküldése az egyesületnek vagy a lótenyésztési felügyelőnek

Alapminősítés megléte – a támogatási kérelem beadásának évében a kancabírálat pótolható, de bírálatra írásban kötelező bejelentkezni

 Kancabírálati lap megléte

vagy

 Jelentkezési lap kancabírálatra

Naprakész tenyésztési dokumentáció vezetése

Tenyésztési napló vezetése

A kieső egyedek 90 napon belüli pótlása, a kiesés-pótlás bejelentése a pótlásra előírt határidőt követő 10 napon belül

Kiesés-pótlás bejelentő nyomtatvány beküldése az egyesület felé

 A kiesés okáról, valamint a pótolt egyedek elfogadásáról szóló egyesületi igazolás beküldése az MVH felé és

 Állategészségügyi ok miatti kiesés esetén állatorvosi igazolás beküldése az MVH felé

A kieső egyedek tartónyilvántartásból való kijelentése a kieséstől számított 10 napon belül

Lótartási hely bejelentő lap – tartás vége nyomtatvány beküldése a Nébih felé

Elhullott, illetve kényszervágott egyedek esetén végleges fogyaték bejelentése a kieséstől számított 10 napon belül

 Elhullott egyedek esetén lóútlevél beküldése a Nébih felé

 Kényszervágott egyedek esetén tulajdonos- nyilvántartó betétlap beküldése a Nébih felé

A támogatás igénylésének menete

 adategyeztető lap visszaküldése az egyesület címére postai úton

 a támogatási kérelem benyújtása elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az MVH beadási

felületén

 a támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumok szkennelt formában történő feltöltése a kérelemhez

A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumok:

 a visszaküldött adategyeztető lap szerint kiállított egyesületi igazolás (az igazolás nyomtatványa jelenleg már rendelkezésre áll, a későbbiekben postai ajánlott küldeményként küldöm ki)

 többletpont számításához, amennyiben rendelkezésre áll:

o családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozat

o agrárvégzettséget igazoló oklevél/bizonyítvány

o gazdasági társaság alkalmazottjának munkaszerződése, amennyiben az alkalmazott

agrárvégzettségét igazoló oklevél/bizonyítvány benyújtásra kerül

2017. február 10.

Vissza az összes hírhez