Bírálat és teljesítményvizsga

A MAGYAR HIDEGVÉRŰ LÓFAJTA MINŐSÍTÉSE ÉS TELJESÍTMÉNY-VIZSGÁLATA

A magyar hidegvérű ló fő hasznosítási területe Magyarországon ma még a vonóerő-termeltetés, és mindinkább növekszik a hidegvérű ló hústermelési jelentősége is.

A minősítés és teljesítményvizsga a magyar hidegvérű lófajta hasznosításának megfelelő szelektálását és nemesítését szolgálja.

A minősítést és teljesítményvizsgálatot 2 és fél éves kor után tenyésztésbevétel előtt kell végrehajtani.

A tevékenység megkezdése előtt fontos az egyed azonosítása, a lóútlevélben, vagy a hivatalos származási lapon szereplő azonosító adatokkal.

A MINŐSÍTÉS ÉS TELJESÍTMÉNYVIZSGA RÉSZLETEI

  1. TESTMÉRETEK FELVÉTELE
  2. KÜLLEMI BÍRÁLAT
  3. MOZGÁSBÍRÁLAT
  4. OSZTÁLYBA SOROLÁS
  5. KÉSZSÉGVIZSGA ( teljesítményvizsga )
  6. KONDÍCIÓVIZSGA
  7. VISELKEDÉSBÍRÁLAT

TESTMÉRETEK FELVÉTELE

A testméretek felvétele az általános törzskönyvezési szabályzat szerint történik, a gyakorlatban 4 méretet kell felvenni:

1. MÉRŐBOTTAL MÉRT MARMAGASSÁGOT

TESTMÉRETEK FELVÉTELE - MÉRŐBOTTAL MÉRT MARMAGASSÁGOT

5360 ZALAUDVARNOK-80 LACI

2. SZALAGGAL MÉRT MARMAGASSÁGOT

TESTMÉRETEK FELVÉTELE - SZALAGGAL MÉRT MARMAGASSÁGOT

5358 VISZÁK-80 CIGÁNY

3. SZALAGGAL MÉRT ÖVMÉRETET

TESTMÉRETEK FELVÉTELE - SZALAGGAL MÉRT ÖVMÉRETET

ÖVMÉRET FELVÉTELE

4. SZALAGGAL MÉRT SZÁRKÖRMÉRETET

TESTMÉRETEK FELVÉTELE - SZALAGGAL MÉRT SZÁRKÖRMÉRETET

2187 LILI

A MAGYAR HIDEGVÉRŰ LÓFAJTA MÉRETEI A „TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT” SZERINT:

MÉNEK:

KANCÁK:

Megjegyzés: Ha a méretek felvétele tenyésztési állományba vételkor 4 éves kor előtt történt a méretek felvételét 4 éves kor után meg kell ismételni.

KÜLLEMI BÍRÁLAT

KÜLLEMI BÍRÁLAT

5290 DUNAÚJVÁROS-310 KARCSI

KÜLLEMI BÍRÁLAT

5289 FAZEKASBODA-124 REMÉNY

A ló hasznosítása erőtermelése, izommunkája útján történik, tehát értékét nagyban befolyásolják a küllemileg is bírálható testalakulások, tulajdonságok, bár a ló teljesítőképességére a munkaképességi vizsgá-latok szolgáltatnak megbízható adatokat.
A tenyészállatok kiválasztásánál nem nélkülöz-hetjük a küllemi bírálatot, ugyanis küllemi elbírálás alapján nagy valószínűséggel ki lehet szűrni a használhatóságot károsan befolyásoló tulajdonságokat hordozó egyedeket.
A küllemi bírálat célja a bírált egyed küllemi előnyeinek és fogyatékosságainak mérlegelésével eldönteni további hasznosítási irányát.
Hiba nélküli ló nincs, így a bírálat során meg kell állapítani, hogy az észlelt hibák mennyire súlyosak és az egyed előnyös tulajdonságai ellensúlyozzák-e azokat. A bírálat célja nem az aprólékos hibakeresés, hanem az egyed használati és tenyésztési szempontból való küllemi értékelése.

KÜLLEMI BÍRÁLAT

KAPOSVÁR-214

KÜLLEMI BÍRÁLAT

972 Szilvi

A küllemi bírálatot a Magyar Hidegvérű Mén/Kanca Bírálati Lapon rögzítjük.(Melléklet)

Megjegyzés: A bírálat első pontja „Fajtajelleg” maximálisan 12 pont, melyből 6 pont érték a származás, ezért a bírálathoz a 4 ősi soros származási lapnak rendelkezésre kell állni. (A részletes bírálatot külön fejezetben tárgyaljuk.)

MOZGÁSBÍRÁLAT

A magyar hidegvérű ló hasznosítása lépés és ügetés jármódban történik, ezért lépésben és ügetésben külön el kell bírálni rugalmasság, -tértnyerés és szabályosság tekintetében.

BÍRÁLATI SZEMPONTOK, JÁRMÓDONKÉNT:

MOZGÁSBÍRÁLAT
MOZGÁSBÍRÁLAT

4481 Fazekasboda-152

Pontozás:

OSZTÁLYBA SOROLÁS

Az egyed értékét a származás, -méret, -küllem, -mozgás és a teljesítmény együttesen határozzák meg. Ennek az értéknek egy számmal történő kifejezése a törzskönyvi osztályzat.

A törzskönyvi osztályzatban kell kifejezésre jutni az értékmérő tulajdonságoknak.

MÉNEK OSZTÁLYBA SOROLÁSA:

OSZTÁLY KÜLLEMI pont (tól - ig) MOZGÁS pont (MINIMUM) SVT pont (MINIMUM)
II. 81 – 83,5 18 15
I/II. 84 – 86,5 22 18
I. 87 – 90,5 25 21
ELIT 91-től 28 24

Megjegyzés: Ha a minősített ivadékok 50 %-a jobb osztályzatot ér el mint maga a mén, úgy a mén egy osztályzattal magasabb törzskönyvi besorolást kaphat. A kiemelkedően jót és jól örökítő méneknek a Tenyésztői Bizottság Szuper-elit minősítést adhat, ha a küllemi pontszáma 86 fölött van.

KANCÁK OSZTÁLYBA SOROLÁSA:

OSZTÁLY KÜLLEMI pont (tól - ig) MOZGÁS pont (MINIMUM) SVT pont (MINIMUM)
II/III. 78 – 80,5 18 -
II. 81 – 83,5 22 -
I/II. 84 – 86,5 22 -
I. 87 – 90,5 22 -
ELIT 91-től 25 24

Megjegyzés: A 78 küllemi pontszám alatti kancák a származástól függetlenül csak a melléktörzskönyvbe vehetők fel. Ha az ivadékok 50 %-a jobb osztályzatot ért el, mint maga a kanca, úgy egy osztályzattal magasabb törzskönyvi besorolást kaphat

TELJESÍTMÉNYVIZSGA

Tekintettel arra, hogy a méneknek számtalan, a kancáknak viszonylag kevés ivadéka lehet, ezért a teljesítményvizsga a méneknek kötelező, kancák esetében az Elit osztályzat elérése céljából szükséges, ha az egyéb feltételeknek megfelel.

A mének teljesítményvizsgálatát 2 és fél éve kor után – tenyésztésbe állítás előtt kell elvégezni.

Korábban méret és tömegét tekintve két csoportot különböztettünk meg, 600 kg alatti és 600 kg feletti csoportot. Ma azonban csak 600 kg feletti csoportot tartunk fenn.

A 2-4 hónapig tartó felkészítés után a teljesítményvizsga 3 részből és kondicióvizsgálatból áll.

1. LÉPÉSMUNKA

Sík földúton 2 km-en egyes fogatolásba szekérbe fogva 1000 kg összterheléssel 70 kp átlagos vonóerő kifejtést, lépésben 19 perces időhatáron belül kell teljesíteni.

1. LÉPÉSMUNKA - 5350 KARANCSBERÉNY-70 SZIKRA

5350 KARANCSBERÉNY-70 SZIKRA

1. LÉPÉSMUNKA - 5353 HOBOL-153 LUCIFER

5353 HOBOL-153 LUCIFER

Megjegyzés: Közben a legegyenletesebb útszakaszon 200 m-en lépésszámlálás történik a lépéshossz megállapítására.

2. ÜGETŐMUNKA

Sík földúton 2 km-en egyes fogatolásba hajtó kocsiba fogva 800 kg összterheléssel 57 kp átlagos vonóerő-kifejtéssel, ügetésben 9 perces időhatáron belül kell teljesíteni.

2. ÜGETŐMUNKA - 5358 VISZÁK-80 CIGÁNY

5358 VISZÁK-80 CIGÁNY

2. ÜGETŐMUNKA - 5351 PEREKED-101 KIRÁLY

5351 PEREKED-101 KIRÁLY

A lépésmunka és ügetésmunka szintidőn belüli teljesítése esetén maximálisan 5-5 pont adható. Időtúllépés esetén minden megkezdett 10 másodpercért 1-1 pontot le kell vonni. Három pont elvesztése esetén a feladaton nem felelt meg.

3. INDÍTÁSI PRÓBA

Földúton fatalpú szán előtt – vezetve, vagy hajtva – 3 x 25 m-en indítási próba fokozatos terheléssel.

3. INDÍTÁSI PRÓBA - 5353 HOBOL-153 LUCIFER

5353 HOBOL-153 LUCIFER

3. INDÍTÁSI PRÓBA - 5357 KAPOSVÁR-207 ÁKOS

5357 KAPOSVÁR-207 ÁKOS

Terhelések: 325 – 400 – 475 kg összterhelés, maximális 200 kp erőkifejtéssel

3. INDÍTÁSI PRÓBA - 5361 BELGA-71 RAMBÓ

5361 BELGA-71 RAMBÓ

3. INDÍTÁSI PRÓBA - 5290 DUNAÚJVÁROS-310 KARCSI

5290 DUNAÚJVÁROS-310 KARCSI

Az indítási próba értékelése szakaszonként 5-5 ponttal történik. Feltétele nyugodt hámbadőlés, egyenes vonalú indítás és egyenletes lépésben történő húzás.

KONDÍCIÓVIZSGA

KONDÍCIÓVIZSGA

Ügetőmunka után közvetlenül, majd 20 perc és 60 perc elteltével légzést és érverést kell számolni. A kapott értéket össze kell vetni a nyugalmi állapotban mért értékekkel. Az ügetés utáni túl magas, illetve a 60 perc elteltével mért – a nyugalmi állapottól nagyban eltérő értékek a nem kedvező kondíció állapotra utalnak. A kondíció értékelése 0-5 pont értékhatárok között történik.

Tenyésztésbe csak a fenti teljesítményvizsgát megfelelő szinten – minimum 15 pont - teljesített hidegvérű mén kerülhet.

A kancák esetében teljesítményvizsgát csak az elit minősítésre pályázó egyedeknek kell tenni, amely fogatban történő indítási készségvizsga.

VISELKEDÉSBÍRÁLAT

A teljesítményvizsga ideje alatt a mén viselkedését is el kell bírálni az alábbi szempontok szerint, 10-10 értékpontal:

VISELKEDÉSBÍRÁLAT - 5351 PEREKED-101 KIRÁLY

5351 PEREKED-101 KIRÁLY